Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
Powiązane załączniki:
Prace nad budżetem obywatelskim
Środa, 30-11-2016

Znamy już wyniki głosowania na projekty, które realizowane będą w ramach Budżetu Obywatelskiego. W głosowaniu wyłoniono dwa projekty: „Renowacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brodnicy” i „Integralnia”. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://budzetobywatelski.brodnica.pl/

______________________________________________

AKTUALIZACJA

Komisja weryfikacyjna powołana przez burmistrza Brodnicy zweryfikowała projekty pod względem formalno - prawnym ( w załączeniu do poprzedniego maila zestawienie projektów wraz z wynikiem oceny i komentarzem).

Od 16 do 31 maja br. mieszkańcy miasta będą mogli oddawać swoje głosy na projekty, które uznają za najlepsze do realizacji. W głosowaniu będą mogli wziąć udział pełnoletni mieszkańcy miasta. Głosowanie odbywać się będzie poprzez wrzucenie do urny karty do głosowania, korespondencyjnie w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Głosowanie – Budżet Obywatelski na rok 2018” na adres Urząd Miejski w Brodnicy ul. Kamionka 23 oraz w formie elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej w formie skanu, wpisując w temacie wiadomości „Głosowanie – Budżet Obywatelski na rok 2018”.

Punkty oraz adres poczty elektronicznej o których mowa zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.brodnica.pl oraz w serwisie BIP Urzędu Miejskiego w Brodnicy nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia głosowania. Na stronach internetowych dostępny będzie wzór karty do głosowania. Mieszkaniec biorący udział w głosowaniu będzie mógł złożyć tylko i wyłącznie jedną kartę do głosowania z nazwami projektów - zadań do realizacji. Na jednej karcie będzie można oddać swój głos na nie więcej niż trzy projekty, przy czym do rozdysponowania jest od 1-15 punktów na wybrany projekt z ogólnej puli 15 punktów, jakimi dysponuje każdy głosujący.

Na Budżet Obywatelski przeznaczona zostanie kwota sześciuset tysięcy złotych.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 20 czerwca br.

Realizacja wybranych przez mieszkańców projektów rozpocznie się w 2018 roku.

______________________________________________

Trwają prace związane z utworzeniem budżetu obywatelskiego w Brodnicy. Podczas październikowej sesji brodniccy radni przyjęli uchwałę określającą regulamin budżetu. (regulamin dostępny pod linkiem: http://bip.brodnica.pl/app/mainScripts/download.php?names=00000000596069_1&mimes=application%2Fpdf&ext=.pdf&oldname=10_27_19_160_budzet_obywatelski.pdf)

Budżet obywatelski inaczej zwany partycypacyjnym to sposób ustalania wydatków Gminy przy bezpośrednim udziale mieszkańców. Pierwszym etapem realizacji budżetu będzie składanie wniosków przez mieszkańców Brodnicy.

„Na składanie wniosków mieszkańcy będą mieli miesiąc czasu. Nabór trwać będzie od 16 stycznia 2017 roku do 15 lutego 2017 roku. Następnie komisja weryfikacyjna powołana przez burmistrza Brodnicy będzie weryfikować te projekty pod względem formalno - prawnym. Wszystkie, które zostaną zakwalifikowane będą przedstawione mieszkańcom. Następnie mieszkańcy będą oddawać swoje głosy na projekty, które uznają za najlepsze do realizacji” - wyjaśnia Artur Dombrowski Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Brodnicy

Na Budżet Obywatelski przeznaczona zostanie kwota sześciuset tysięcy złotych. Projekty inwestycyjne będą mogły dotyczyć każdej dziedziny życia mieszkańców.

„Będą to projekty inwestycyjne, projekty remontowe, mogą to być chodniki, drogi, place zabaw, siłownie zewnętrzne, murale. Inwencja mieszkańców mam nadzieję będzie duża” - kończy Artur Dombrowski Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Brodnicy

Realizacja wybranych przez mieszkańców projektów rozpocznie się w 2018 roku.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna