Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
foto - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Środa, 30-01-2019

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO* wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Burmistrza Brodnicy, który jest administratorem danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Brodnicy, celem realizacji usług Newsletter’a.
Wiem, że mogę w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę kontaktując się z Administratorem.

Równocześnie Urząd Miejski w Brodnicy pragnie Pana(ią) poinformować, że:
z Administratorem może Pan(i) się skontaktować w Urzędzie Miejskim w Brodnicy (87-300), ul. Kamionka 23, tel. 564930300, fax. 564982626, email: .
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może Pan(i) się skontaktować pod nr tel. 564930354, email: .
Odbiorcami Pana(i) danych osobowych są uprawnieni pracownicy Administratora oraz Concept Intermedia Operator Systemów Informacyjnych ul. Wodociągowa 18A, 87-300 Toruń jako firma hostująca naszą stronę www.
Pana(i) adres e-mail będzie przetwarzany tylko do czasu cofnięcia Pana(i) zgody, a po jej cofnięciu zostanie usunięty.
Ma Pan(i) prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Panu(i) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan(i), że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy RODO*.
Pana(i) dane osobowe nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz nie będą profilowane ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowej.

*RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
zmp - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna