Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
Powiązane załączniki:
Rezerwaty przyrody
Czwartek, 23-12-2010

"Bachotek”: – rezerwat florystyczny, częściowy, o pow. 22,71 ha. Utworzony w 1984r. dla ochrony rzadkich gatunków roślin, w tym kłoci wierzchowatej. Położony wzdłuż lewego brzegu rzeki Skarlanki, pomiędzy jeziorami Strażym i Bachotek.„Bagno Mostki”: - utworzony w 1998r. rezerwat torfowiskowy, o pow. 135,05 ha. Przedmiotem ochrony jest kompleks torfowisk przejściowych z rzadkimi gatunkami roślin, m.in. reliktową bażyną czarną. Ostoja ptactwa, m.in. żurawia.

 

„Mieliwo”: - rezerwat leśny, częściowy, o pow. 11,73 ha. Utworzony w 1958r. dla ochrony lasu grabowego z dużym udziałem buka. W zróżnicowanym wiekowo drzewostanie około dwustuletnie okazy buków, dębów i sosen – te ostatnie ze śladami dawnych metod żywicowania.

 

„Okonek”: rezerwat torfowiskowy, częściowy o pow. 9,04 ha. Utworzony w 1963r. dla ochrony zarastającego, dystroficznego jeziora, otoczonego naturalnym torfowiskiem przejściowym. Stanowiska licznych roślin chronionych i rzadkich, w tym m.in. żurawiny drobnolistnej, owadożernej rosiczki okrągłolistnej i długolistnej oraz bagna zwyczajnego.

 

„Retno”: rezerwat leśny, częściowy, o pow. 33,60 ha. Utworzony w 1981r. dla ochrony kompleksu lasów liściastych na stromych i wysokich do 40m zboczach rynny jeziora Retno. Stanowiska rzadkich i chronionych gatunków flory, w tym m.in. wawrzynka wilczełyko, zdrojówki rutewkowatej. Bogate runo leśne tworzy wiosną barwne kobierce kwiatowe.

 

„Rzeka Drwęca”: rezerwat ichtiologiczny, częściowy, o pow. 1247,98 ha. Utworzony 1961r. dla ochrony ryb łososiowatych (łososia, troci, pstrąga) oraz certy (karpiowate). Miejsce występowania rzadkiego minoga rzecznego.

 

„Stręszek”: rezerwat torfowiskowy, ścisły, o pow. 4,46 ha. Utworzony w 1963r. dla ochrony niewielkiego śródleśnego, dystroficznego jeziora, z otaczającym pasem torfowiska przejściowego. Z rzadkich gatunków roślinności bagiennej występuje tu m.in. żurawina drobnolistkowa. Bagno zwyczajne oraz wątrobowiec.

 

„Wyspa na jeziorze Wielkie Partęczyny”: tzw. „Wielka Syberia” – rezerwat florystyczny, częściowy, o pow. 0,38 ha. Utworzony w 1958r. dla ochrony bogatego stanowiska chronionego obuwika pospolitego.

 

„Żurawie Bagno”: rezerwat torfowiskowy, ścisły, o pow. 5,84 ha. Utworzony w 1958r. dla ochrony śródleśnego torfowiska przejściowego. Z rzadkich gatunków roślin występują: wełnianka wąskolistna, rosiczka wąskolistna i okrągłolistna, widłak torfowy.

Autor: Henryk Miłoszewski Prezes PTTK Oddziału Miejskiego w Toruniu.

 
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
konto - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
zmp - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna