Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Poradnik dla wędkarzy
Piątek, 24-04-2015

Opisy jezior i łowisk.

 

1.jezioro Bachotek /typ leszczowy/

pow. całkowita 214,6 ha

głębokość max. 24,3 m

głębokość średnia  7,2 m

Najczęściej poławiane gatunki ryb : płoć, leszcz, lin, szczupak, okoń, węgorz, sieja.

Bachotek jest ostatnim jeziorem w ciągu jezior rzeki Skarlanki. Ma urozmaiconą konfigurację dna z dwiema podwodnymi górkami. W środkowej części jeziora położona jest wyspa. Główną atrakcją wędkarską jeziora są drapieżniki : szczupak i okoń poławiane najczęściej w północnym i południowym krańcu jeziora oraz obszary górek podwodnych, położonych, od południowej strony wyspy /większa/ i na wysokości ośrodka PTTK w stronę Skarlanki /mniejsza/. W jeziorze można też złowić dorodne leszcze i węgorze, a cofka wód rzeki Drwęcy w okresie wezbrań pozwala na przedostanie się do jeziora miętusów.

 

2. jezioro Chojno /typ sielawowy/

         pow. całkowita 70,3 ha

         głębokość max. 19,6 m

         głębokość średnia 7,0 m

Najczęściej poławiane gatunki ryb : płoć, leszcz, węgorz, lin, szczupak, sandacz.

Jezioro dostępne do połowu przez cały rok, o urozmaiconej linii brzegowej. W części

Południowej wyspa, wokół której usytuowane są godne polecenia miejsca na połów spod lodu. Celem wędkarskich wypraw na ryby spokojnego żeru są leszcze i węgorze; spinningiści mają możliwość połowu szczupaka i sandacza. Dojazd do części północnej szosą z Brodnicy w kierunku Jabłonowa Pomorskiego i Bobrowa, do części południowej z Niewierza na trasie Brodnica – Kowalewo POM. Polną drogą do miejscowości Chojno.

 

3. jezioro Ciche /typ sielawowy/

           pow. całkowita 111,1 ha

           głębokość max. 13,4 m

           głębokość średnia 6,8 m

Najczęściej poławiane gatunki ryb : płoć, okoń, leszcz, lin, szczupak.

Bariera lasu i  brak spływu jakichkolwiek zanieczyszczeń sprawiają, że jest najczystszym jeziorem pojezierza. Tu łowi się najdorodniejsze okazy płoci i okoni. Dno jeziora nie jest szczególnie urozmaicone i przy niedużej głębokości i dobrej przezroczystości znaczna część zajęta jest przez roślinność wodną. Dojazd z Brodnicy do miejscowości Ciche, następnie skręcić w kierunku zachodnim i polną drogą do pola biwakowego w północnej części jeziora. Dojazd do części południowej leśną drogą od szosy Zbiczno – Ciche. W Cichym przy figurce skręcić w lewo, trzymając się  lewej strony dojedziemy do jeziora.

 

4. jezioro Dębno /typ leszczowy/

             pow. całkowita 59,5 ha

             głębokość max. 15,9 m

             głębokość średnia 5,5 m

Najczęściej poławiane gatunki ryb to : płoć, leszcz, tołpyga, węgorz, szczupak, okoń,  sieja. Jezioro usytuowane na południe od jeziora Wielkie Partęczyny. Otoczone prawie klifowym brzegiem. Dno urozmaicone, z dwoma 15-to metrowymi głęboczkami. Dojazd szosą z Cichego w kierunku Nowego Miasta Lub. i drogą leśną ( ok. 2,5 km) w kierunku południowym.

 

5. jezioro Duże /typ leszczowy/     

               pow. całkowita 42 ha

               głębokość max. 18,3 m

               głębokość średnia 8,2 m

 

Najczęściej poławiane gatunki ryb : płoć, leszcz, węgorz, karp, sandacz i szczupak.

Jezioro położone wśród pól. Dojazd do części zachodniej jeziora szosą Jabłonowo POM. – Płowęż do Nowej Wsi Szlacheckiej.

 

6. jezioro Głęboczek i Forbin /typ sielawowy/

                pow. całkowita 49,7 ha

                głębokość max. 18,0 m

                głębokość średnia 6,8 m

Najczęściej poławiane gatunki ryb : płoć, leszcz, szczupak, lin, węgorz, karp.

Do niedawna jeziora stanowiły jeden akwen, dziś połączone są kilkudziesięciometrowym płytkim przesmykiem. Brzegi gwałtownie opadające, wypłycenia występują jedynie przy łączącym jeziora przesmyku. Dojazd szosą Brodnica – Olsztyn do Wielkiego Głeboczka, dalej do Małego Głębocka.

 

7. jezioro Janówko /typ sielawowy/

 

                   pow. całkowita 63,2

                   głębokość max. 12,6 m

                   głębokość średnia 6,3 m

Najczęściej poławiane gatunki ryb : płoć, leszcz, okoń, szczupak, lin, tołpyga.

Położone w rynnie o stromych zboczach i urozmaiconej linii brzegowej. Kilka zatoczek o głębokości od 1,5 do 6,0 m stanowi znakomite miejsce połowu drapieżników i lina. W centralnej części jeziora bardzo strome zejście misy jeziora. Jezioro znane z bardzo dużych, medalowych okoni. Tu również łowione są ponad 3 kg leszcze i dorodne węgorze. Dojazd z Brodnicy trasą na Olsztyn, 1km za Wielkim Głęboczkiem skręcić w kierunku Brzozia, a potem krętą drogą do Janówka.

 

  1. jezioro Łąki – Tabuła /typ sandaczowy/

                pow. całkowita 47,4 ha

                głębokość max. 6,1 m

                głębokość średnia 2,9 m

Najczęściej poławiane gatunki ryb : leszcz, karp, płoć, okoń, lin, sandacz, węgorz. Jeziora składa się z dwóch płytkich akwenów, dno jest urozmaicone, pokryte stosunkowo grubą warstwą osadów. Roślinność podwodna i wynurzona bardzo bogata. Jezioro jest typowo wiosennym i wczesno letnim łowiskiem. Dojazd szosą ze Zbiczna do Sumowa.

 

  1. jezioro Mieliwo /typ linowo – szczupakowy/

                pow. całkowita 80,9 ha

                głębokość max. 9,4 m       

                głębokość średnia 3,4 m

Najczęściej poławiane gatunki ryb : leszcz, płoć, szczupak, węgorz, okoń, lin.

Duże powierzchnie dna zajmują wywłócznik i rogatek tworząc łąki, atrakcyjne miejsce dla bytowania ryb. Drapieżniki łowione są przede wszystkim w pobliżu podwodnej górki w północnej części jeziora. Dojazd do części północnej z Cichego szosą w kierunku Łąkarza; do południowej – ze Zbiczna szosą w kierunku Górali.

  1. jezioro Niskie Brodno /typ leszczowy/

                 pow. całkowita 87,2 ha

                 głębokość max. 18,2 m

                 głębokość średnia 7,0 m

Najczęściej poławiane gatunki ryb : płoć, leszcz, węgorz, lin, szczupak, sandacz. Jezioro usytuowane w granicach miasta Brodnicy. Od wczesnej wiosny łowi się tu płoć, potem okonia, szczupaka i lina, ten ostatni często bardzo dorodny.

 

  1. jezioro Skarlińskie /typ leszczowy/

                   pow. całkowita 293,8 ha

                   głębokość max. 15,1 m

                   głębokość średnia 7,5 m

Najczęściej poławiane gatunki ryb : leszcz, płoć, tołpyga, okoń, węgorz, szczupak, krąp, lin, sieja, sandacz.

Najdłuższe jezioro pojezierza brodnickiego, 6-cio kilometrowa rynna ułożona z zachodu na wschód. Kiedyś znane z sieji obecnie jej miejsce zajęły drapieżniki. Linia brzegowa urozmaicona. Dojazd do części wschodniej szosą z Nowego Miasta Lub. przez Nawrę w kierunku Skarlina, do części zachodniej przez Marzęcice w kierunku Łąkarza.

 

  1. jezioro Sosno / typ leszczowy/

                   pow. całkowita. 187,8

                   głębokość max. 12,4

                   głębokość średnia 4,8

Najczęściej poławiane gatunki ryb :  płoć, tołpyga, krąp, leszcz, węgorz, lin, okoń, szczupak.

Silnie rozwinięta linia brzegowa z dwoma półwyspami; pierwszy, po stronie zachodniej tworzy zatokę stanowiącą obręb ochronny – tarlisko ryb, drugi znajduje się po wschodniej stronie jeziora. Z pod lodu poławia się dorodne płocie, okonie oraz leszcze, w pozostałych miesiącach szczupaka, węgorza, lina i drobną tołpygę. Dojazd do południowego końca jeziora szosą ze Zbiczna w kierunku Sumowa, do północnego wzdłuż wschodniego brzegu jeziora w kierunku Górali.

 

  1. jezioro Szczuka /typ leszczowy/

                    pow. całkowita 25,5 ha

                    głębokość max. 11,1 m

                    głębokość średnia 5,1 m

Najczęściej poławiane gatunki ryb : węgorz, sandacz, sum, lin, karp.

Jezioro stanowi własność PZW Toruń i jest przedmiotem szczególnych zabiegów gospodarczych podnoszących jego wędkarską atrakcyjność. Dojazd z Brodnicy do miejscowości Szczuka i przed kościołem skręcić w polną drogę w kierunku północno – wschodnim.

 

  1. jezioro Wielkie Partęczyny / typ leszczowy/

                     pow. całkowita 323,9 ha

                     głębokość max. 28,5 m

                     głębokość średnia 6,8 m

Najczęściej poławiane gatunki ryb : płoć, leszcz, krąp, okoń, szczupak, węgorz, lin, karp, sieja, sandacz.  Największe jezioro pojezierza o urozmaiconej linii brzegowej i konfiguracji dna, pozwalającej na bytowanie większości występujących w jeziorach

pojezierza  ryb. Dojazd z Brodnicy w kierunku Łąkarza, za miejscowością Ciche skręcić na wschód w kierunku Tereszewa.

 

  1. jezioro Zbiczno / typ sielawowy/

                        pow. całkowita 128,9 ha

                        głębokość max. 41,6 m

                        głębokość średnia 11,7

Najczęściej poławiane gatunki ryb : okoń, szczupak, leszcz.

Najgłębsze jezioro pojezierza; głębokość i urozmaicone dno z kilkoma głęboczkami czynią z jeziora trudne, ale atrakcyjne łowisko. Wszystkie łowione tu gatunki osiągają znaczne rozmiary. Dojazd ze Zbiczna w kierunku Pokrzydowa, lub ze Zbiczna w kierunku Cichego.

 

  1. jezioro Górzno / typ leszczowy/

                        pow. całkowita 47,5 ha

                        głębokość max. 15,1 m

                        głębokość średnia 5,1 m

Najczęściej poławiane gatunki ryb : leszcz, płoć, sandacz, okoń, węgorz, sum. Misa jeziora urozmaicona – część południowa głęboka z dwoma głęboczkami, północna płytka. Dojazd z Brodnicy w kierunku Działdowa, w Bartniczce skręt do Górzna.

 

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
konto - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
zmp - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna